кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для вступників
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Міжнародний центр
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Історія кафедри

           

Кафедра економічної кібернетики була заснована 20 травня 2004 р.

Склад кафедри на 1 вересня 2004 р.:

Завідувач кафедри: к. т. н., доцент – Рогоза Микола Єгорович, 21.06.2006 року захистив докторську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств», 22.02.2007 р. йому присвоєно вчене звання професора по кафедрі економічної кібернетики,  а 04.05.2007 р. – академіка Академії економічних наук України.

З моменту заснування в різні роки на кафедрі працювали:
Завідувач кафедри: Рогоза Микола Єгорович (2004 - по цей час)

 • заслужений діяч науки і техніки України
 • доктор економічних наук, професор;
 • академік Академії економічних наук України;
 • відмінник освіти України;
 • нагороджений Нагрудним знаком "За наукові досягнення";
 • голова науково-методичної ради університету;
 • автор 225 науково-методичних та наукових праць (в тому числі навчальних посібників з Грифом МОНУ – 10; монографій - 8; наукових статей у фахових виданнях - 88);
 • голова спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук при університеті;
 • член спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук при Донецькому національному університеті;
 • член експертної ради державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України;
 • заступник головного редактора Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі.

Працівники кафедри:

 • Андрієнко Володимир Миколайович (2008 -2011 рр.) – д. е. н., професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки;
 • Бут Алла Миколаївна (2006 – по цей час) – ст. викладач;
 • Вергал Ксенія Юріївна (2006 – по цей час) – к. е. н., доцент;
 • Гаркуша Сергій Волдодимирович (2007 – 2008 рр.) – асистент;
 • Гафіяк Алла Мирославівна (2007 - 2008 рр.) – асистент;
 • Дубик Андрій Миколайович (2007 - 2008 рр.) – асистент;
 • Ємець Єлизавета Михайлівна (2007 – по цей час) – к. ф.-м. н., доцент;
 • Ємець Олександра Олегівна (2007 - 2008 рр.) – асистент;
 • Івко Сергій Олександрович (2008 - 2009 рр.) – к. е. н., доцент;
 • Івченко Євген Ігорович (2007 – по цей час) – к. т. н., доцент;
 • Карнаухова Ганна Василівна (2007 – по цей час) – ст. викладач;
 • Клименко Володимир Іванович (2004-2006 рр.) – к. т. н., доцент;
 • Козир Олександр Олександрович (2006 – 2013 рр.) – к. т. н., доцент;
 • Крещенко Леонід Федотович (2004-2013рр.) – к. т. н., доцент;
 • Крисанов Дмитро Федосович (2008 - 2010 рр.) – д. е. н., професор;
 • Кузьменко Олександра Костянтинівна (2005 – по цей час) – к. е. н., доцент;
 • Лепа Роман Миколайович ( 2008 -2011 рр.) – д. е. н., професор;
 • Макарова Маріанна Володимирівна (2008 - 2009 рр.) – д. е. н., професор;
 • Монахов Євгеній Віталійович (2006 - 2008 рр.) –асистент;
 • Негребецька Любов Анатоліївна (2006 – 2013 рр.) – к. е. н., доцент;
 • Нестуля Юрій Олексійович (2010 – по цей час) – викладач-стажист, асистент;
 • Орищенко Сергій Анатолійович (2006 - 2010 рр.) – к. т. н., доцент;
 • Парфьонова Тетяна Олександрівна (2004-2006 рр.) – асистент;
 • Петрянін Владислав Миколайович (2008 - 2010 рр.) – к. т. н., доцент;
 • Петулько Олена Сергіївна (2009 - 2010 рр.) – викладач-стажист.
 • Рогоза Сергій Миколайович (2007 - 2008 рр.) – асистент;
 • Роскладка Андрій Анатолійович (2007 – по цей час) – д. е. н., доцент;
 • Роскладка Олена Володимирівна (2008  – 2014рр.) – к. ф.-м. н., доцент;
 • Сердюк Ірина Олександрівна (2007 – 2014 рр.) – асистент, аспірант;
 • Столярчук Юрій Васильович (2008 - 2009 рр.) – к. е. н., доцент;
 • Циганок Олександр Олександрович (2004-2007 рр.) – асистент;
 • Черненко Оксана Олексіївна (2004-2005 рр.) – лаборант;
 • Чубенко Ірина Андріївна (2004-по цей час) – ст. лаборант.
 •  

У 2004 році було проведено ліцензування спеціальності «Економічна кібернетика» за ОКР «бакалавр». Була отримана ліцензія на підготовку 75 бакалаврів.

У 2008 році було проведено акредитацію спеціальності «Економічна кібернетика» за ОКР «бакалавр» та ліцензування за спеціальністю «Економічна кібернетика» за ОКР «спеціаліст» та «магістр».

Перший набір за спеціальністю 6.050102 «Економічна кібернетика» був здійснений в 2004 році у кількості 46 осіб.

Перший випуск бакалаврів за спеціальністю 6.050102 «Економічна кібернетика» відбувся  в 2008 р. Ступінь бакалавра отримало 35 осіб. Був здійснений набір у кількості 14 спеціалістів та 22 магістрів.

У 2009 році відбувся перший випуск спеціалістів та магістрів. Ступінь магістра отримало 22 особи, спеціаліста - 14 осіб.


2009 рік. перший випуск магістрів

У 2014 році Полтавський університет економіки і торгівлі»  за поданням акредитаційної комісії був визнаний акредитованим за напрямом підготовки (спеціальністю)  «Економічна кібернетика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра (25), спеціаліста (25), бакалавра (50) згідно наказу МОН України № 2323л від 11.06.2014

З 2004 року по теперішній час (2014 р.) було підготовлено:

 • за спеціальністю 6.050102 «Економічна кібернетика» - 136 бакалаврів;
 • за спеціальністю 7.050102 «Економічна кібернетика» - 34 спеціаліста;
 • за спеціальністю 8.050102 «Економічна кібернетика» - 48 магістрів.


Магістри з економічної кібернетики. 2014 рік