кафедра економіки підприємства та економічної кібернетики

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для вступників
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Склад кафедри

          

Рогоза Микола Єгорович – заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі. Автор наукових праць, монографій, навчальних посібників та довідників.

Наукові інтереси - проблеми управління промисловими та підприємствами споживчої кооперації, створення інформаційних систем, моделювання процесів управління. Один із розробників системи управління якістю діяльності ВНЗ, керівник проекту по створенню автоматизованої системи управління ВНЗ, науковий керівник проекту розробки та впровадження інноваційно-інформаційних технологій вт навчальний процес ВНЗ.
Відмінник освіти України, нагороджений знаком „За наукові досягнення”.

Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Експерт експертної комісії ДАК МОНУ. Дійсний член Академії економічних наук України. Заступник голови редколегії наукового вісника університету.

Ємець Єлизавета Михайлівна 
кандидат фізико-математичних наук, професор

Перебийніс Василь Іванович – доктор економічних наук, професор.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій. Член редколегій кількох наукових журналів. Автор низки підручників, навчальних посібників, монографій.

Іванова Валентина Василівна 
доктор економічних наук, професор

Працює в ПУЕТ з 1996 р.

У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Інформаційне забезпечення економіки, заснованої на знаннях»

Розробник дистанційних курсів з дисципліни:

  • «Планування діяльності підприємства»

Вергал Ксенія Юріївна 
кандидат економічних наук, доцент

Кузьменко Олександра Костянтинівна 
кандидат економічних наук, доцент

Олексенко Лілія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент.

Автор низки наукових та навчально-методичних праць.

Стефанюк Ольга Дмитрівна
кандидат економічних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 2014 р.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток науково-методичних засад соціально-економічного районування регіону»

Карнаухова Ганна Василівна 
старший викладач

Божко Віктор Іванович 
старший викладач

Сергійчук Вікторія Олегівна 
асистент

Працює в ПУЕТ з 2007 р.

Яковенко Тетяна Іванівна 
асистент

Чубенко Ірина Андріївна 
старший лаборант