кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для вступників
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Міжнародний центр
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Склад кафедри

          

Рогоза Микола Єгорович – заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі. Автор наукових праць, монографій, навчальних посібників та довідників.

Наукові інтереси - проблеми управління промисловими та підприємствами споживчої кооперації, створення інформаційних систем, моделювання процесів управління. Один із розробників системи управління якістю діяльності ВНЗ, керівник проекту по створенню автоматизованої системи управління ВНЗ, науковий керівник проекту розробки та впровадження інноваційно-інформаційних технологій вт навчальний процес ВНЗ.
Відмінник освіти України, нагороджений знаком „За наукові досягнення”.

Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Експерт експертної комісії ДАК МОНУ. Дійсний член Академії економічних наук України. Заступник голови редколегії наукового вісника університету.

Детальніше...

Ємець Єлизавета Михайлівна 
кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем.

Наукові інтереси Ємець Є.М.: комбінаторна оптимізація, теорія прийняття рішень. Результати наукових досліджень опубліковані у монографії, чисельних фахових статтях, тезах доповідей наукових конференцій. Нею підготовлено 3 кандидати фізико-математичних наук.

Детальніше...

Перебийніс Василь Іванович – доктор економічних наук, професор.

Академік Академії економічних наук України. Член Правління Спілки економістів України. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д44.877.01. Член редакційних колегій журналів „Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі” та „Актуальні проблеми інноваційної економіки”.

Автор навчальних посібників з економіки, менеджменту, маркетингу. Наукові інтереси: логістика, енергетичний менеджмент, маркетинг, соціоекономіка.

Детальніше...

Кононец Наталія Василівна
доктор педагогічних наук

Детальніше...

Вергал Ксенія Юріївна 
кандидат економічних наук, доцент

Детальніше...

Кузьменко Олександра Костянтинівна 
кандидат економічних наук, доцент

Детальніше...

Карнаухова Ганна Василівна 
старший викладач

Детальніше...

Гречка Ольга Віталіївна 
кандидат економічних наук зі спеціальності "Статистика", старший викладач

Сфера наукових інтересів: статистика автомобільного транспорту.

Працює в ПУЕТ з 2003 р. Є учасником міжнародних, загальноукраїнських та інших наукових і науково-практичних конференцій.

Має понад 15 опублікованих наукових та навчально-методичних робіт. В червні 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Статистичний аналіз ринку послуг автомобільного транспорту» із спеціальності 08.00.10 – Статистика в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Детальніше...

Кононенко Жанна Андріївна 
кандидат економічних наук, доцент

Миколенко Інна Григорівна 
кандидат економічних наук, доцент

Помаз Олександр Михайлович 
кандидат економічних наук, доцент

Федірець Олег Володимирович 
кандидат економічних наук, доцент

Яковенко Тетяна Іванівна 
кандидат економічних наук, доцент

Детальніше...

Недаєва Марина Олександрівна 
старший викладач

Чубенко Ірина Андріївна 
старший лаборант

Детальніше...