кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Інформація для студентів

          

          

          

          

Консультації викладачів кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, 
у 2 семестрі 2022-2023 н.р. проводяться онлайн кожної суботи, згідно розкладу:


Задля оптимізації процесу консультування, просимо студентів попереджувати викладачів про бажання бути присутніми на зустрічах.

Викладач

Дисципліни

Час консуль
тації

Приєднатися до консультації за посиланням

e-mail 
викладача

Рогоза
Микола Єгорович

Економічна безпека підприємства

11.00

webinar.puet.edu.ua/
rohoza

rogoza.ne
@gmail.com

Перебийніс Василь Іванович

Бізнес-економіка (поглиблений рівень)
Економіка підприємства
Економіка територій і територіальних громад
Економіка територій і територіальних громад (поглиблений рівень)
Економічне управління підприємством
Логістичний менеджмент
Проектне навчання «Формування інформаційного забезпечення ресурсовикористання»
Проектне навчання «Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу»
Стратегія планування розвитку громад і територій

11.00-12.20

webinar.puet.edu.ua/
perebiynos

perebyynis
@gmail.com

Кононенко Жанна Андріївна 

Глобальне бізнес-середовище
Економіка бізнесу
Економіка менеджменту
Економіка природокористування
Інтелектуальний бізнес
Конкурентоспроможність підприємства
Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)
Прогнозування соціально-економічних процесів
Ризикологія
Статистика і прикладна статистика

17.05

webinar.puet.edu.ua/
kononenko

konon_ukr
@ukr.net

Кононец Наталія Василівна

Електронний бізнес
Системи обробки економічної інформації

11.00

webinar.puet.edu.ua/
kononez

natalkapoltava
7476@gmail.com

Карнаухова Ганна Василівна

Комп’ютерні мережі та системне програмування
Корпоративні інформаційні системи
Моделювання економіки
Обєктно-орієнтовне програмування
Операційні системи та комп’ютерні мережі
Основи Web-програмування та Web-дизайну
Основи моделювання економіки
Прикладна економетрика
Сучасні інтернет-технології
Web-програмування та Web-дизайн

17.05

webinar.puet.edu.ua/
karnauhova

ta.annet
@gmail.com

Миколенко Інна Григорівна 

Економіка торгівлі

17.05

webinar.puet.edu.ua/
mykolenko

mykolenkoinna
@ukr.net

Яковенко Тетяна Іванівна 

Організація виробництва та управління бізнес-процесами

11.00

webinar.puet.edu.ua/
yakovenko

rareklama7
@gmail.com

Недаєва Марина Олександрівна 

Бази даних та інформаційні системи
Бази даних та сховища даних

11.00

webinar.puet.edu.ua/
nedaeva

mary.na2004
@gmail.com

          

Консультації викладачів кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, 
у 1 семестрі 2022-2023 н.р. проводяться онлайн кожної суботи, згідно розкладу:

Задля оптимізації процесу консультування, просимо студентів попереджувати викладачів про бажання бути присутніми на зустрічах.

Викладач

Дисципліни

Час консультації

Приєднатися до консультації за посиланням

e-mail 
викладача

Рогоза Микола Єгорович

Економічна безпека підприємства
ІТ-бізнес
Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці
Проджект-менеджмент
Управління проектами
Управління проектами інформатизації

11.00

webinar.puet.edu.ua/
rohoza

rogoza.ne
@gmail.com

Перебийніс Василь Іванович

Бізнес-економіка
Економіка підприємства
Економіка територій і територіальних громад
Економічне управління підприємством
Логістика
Логістичний менеджмент
Стратегічне планування громад і територій

11.00-12.20

webinar.puet.edu.ua/
perebiynos

perebyynis
@gmail.com

Кононенко Жанна Андріївна

Excel для бізнесу
Економетрика
Економіка менеджменту
Економіка природокористування
Економічна кібернетика
Інформаційний менеджмент
Моделі і технології фінансово-економічних процесів
Моделювання системних характеристик в економіці
Основи економіки та діагностики економіки
Прогнозування соціально-економічних процесів
Статистика і прикладна статистика
Стратегія підприємства
Цифрова економіка

17.05

webinar.puet.edu.ua/
kononenko

konon_ukr
@ukr.net

Кононец Наталія Василівна

Біоінформатика
Економічна інформатика
Інформаційні системи в економіці
Теорія управління системами
Управлінська діагностика та системний аналіз діяльності  підприємства

11.00

webinar.puet.edu.ua/
kononez

natalkapoltava
7476@gmail.com

Карнаухова Ганна Василівна

Web-програмування та Web-дизайн
Вступ до програмування: Алгоритмізація
Комп’ютерні мережі та системне програмування
Корпоративні інформаційні системи
Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
Прикладна економетрика
Програмування Java
Стохастичні моделі в управлінні
Сучасні інформаційні методи і методики в маркетингу
Сучасні мови програмування (С#)

17.05

webinar.puet.edu.ua/
karnauhova

ta.annet
@gmail.com

Миколенко Інна Григорівна

Планування та контроль на підприємстві

17.05

webinar.puet.edu.ua/
mykolenko

mykolenkoinna
@ukr.net

Яковенко Тетяна Іванівна 

Бізнес-аналіз діяльності підприємства
Інноваційний розвиток підприємства
Управління проектною командою

11.00

webinar.puet.edu.ua/
yakovenko

rareklama7
@gmail.com

Недаєва Марина Олександрівна 

Бази даних та інформаційні системи
Бази даних та сховища даних

11.00

webinar.puet.edu.ua/
nedaeva

mary.na2004
@gmail.com