кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Бізнес аналітика: обробка та аналіз великих даних

Економічна безпека підприємства

Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

Атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Математичні методи і моделі ринкової економіки

Курсова робота зі спеціальності

Виробнича практика

Переддипломна практика

          

Початковий рівень (молодший бакалавр)

Вступ до програмування: Алгоритмізація (С++)

Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Бізнес-економіка"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Бізнес аналітика: обробка та аналіз великих даних

Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних

Планування та контроль на підприємстві

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економіка підприємства"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Бізнес-економіка

Глобальне бізнес середовище

Ціноутворення

Економетрика

Економіка підприємств торгівлі

Економіка і організація агропромислових формувань

Економіка промислового підприємства

Економіка територій і територіальних громад

Планування та контроль на підприємстві

Конкурентоспроможність підприємства

Математичні методи і моделі ринкової економіки

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Організація виробництва та управління бізнес-процесами

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Управління проектами

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Інтелектуальний бізнес

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Інформаційний менеджмент

Конкурентоспроможність підприємства

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

Планування та контроль на підприємстві

Прикладна статистика

Управління проектами

Управління проектною командою

Курсова робота зі спеціальності

Переддипломна практика

Навчально-методичне забезпечення для інших спеціальностей

          

Біоінформатика

Економіка торгівлі

Бази даних та інформаційні системи

Web-програмування та Web-дизайн

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Економетрика

Економіка бізнесу

Економіка менеджменту

Економіка підприємства

Економічна безпека підприємства

Логістичний менеджмент