кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Іноземна мова

Вища та прикладна математика

Вища та прикладна математика II

Cучасні інформаційні та комунікаційні технології

Бізнес-аналіз діяльності підприємства

Бізнес аналітика: обробка та аналіз великих даних

Вступ до програмування: Алгоритмізація

Вступ до програмування: Алгоритмізація (С++)

Глобальне бізнес-середовище

Економічна безпека

Інформаційні системи в економіці

Інформаційні системи та технології в галузях економіки

Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу

Об'єктно-орієнтоване програмування (С++)

Основи економіки та діагностики економіки

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Прогнозування соціально-економічних процесів

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Статистика і прикладна статистика

Стратегія підприємства

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

Університетська освіта

Атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Ділова іноземна мова

Лідерство і керівництво

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Інформаційний менеджмент

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Прикладна економетрика

Курсова робота зі спеціальності

Переддипломна практика

          

Початковий рівень (молодший бакалавр)

Іноземна мова

Вища та прикладна математика

Вища та прикладна математика II

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Вступ до програмування: Алгоритмізація (С++)

Об'єктно-орієнтоване програмування (С++)

Основи економіки та діагностики економіки

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Статистика і прикладна статистика

Університетська освіта

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Бізнес-економіка"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Іноземна мова

Бізнес-аналіз діяльності підприємства

Бізнес аналітика: обробка та аналіз великих даних

Бізнес-економіка (поглиблений рівень)

Глобальне бізнес-середовище

Економіка природокористування

Економічна безпека

Комп’ютерна графіка

Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу

Організація виробництва та управління бізнес-процесами

Основи економіки та діагностики економіки

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Основи моделювання в економіці

Планування і контроль

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Системи обробки економічної інформації

Статистика і прикладна статистика

Управління проектами інформатизації

Університетська освіта

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економіка підприємства"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Бізнес-економіка

Бізнес-економіка (поглиблений рівень)

Глобальне бізнес середовище

Ціноутворення

Економіка підприємств торгівлі

Економіка і організація агропромислових формувань

Економіка промислового підприємства

Економіка територій і територіальних громад

Інформаційні системи в економіці

Планування та контроль на підприємстві

Конкурентоспроможність підприємства

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Організація виробництва та управління бізнес-процесами

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Стратегія підприємства

Управління проектами

Університетська освіта

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Ділова іноземна мова

Економіка підприємства

Інтелектуальний бізнес

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Інформаційний менеджмент

Конкурентоспроможність підприємства

Лідерство і керівництво

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Планування та контроль на підприємстві

Прикладна статистика

Прогнозування соціально-економічних процесів

Управління проектами

Управління проектною командою

Курсова робота зі спеціальності

Переддипломна практика

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 073б8 "Менеджмент" Освітня програма "Менеджмент інформаційних ресурсів"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Основи лідерства

Історія та культура України

Практична психологія

Вища та прикладна математика

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Вступ до програмування. Алгоритмізація (С++)

Економіка менеджменту

Економічна безпека

Інформаційні системи та АСУ

Комп’ютерна графіка

Моделювання та прогнозування в менеджменті

Об'єктно-орієнтоване програмування (С++)

Організаційна поведінка

Основи менеджменту

Проектне навчання «Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу»

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Сучасні мови програмування

Управління інформаційними ресурсами підприємства

Управління проектами інформатизації

Університетська освіта

Навчально-методичне забезпечення для інших спеціальностей

          

Біоінформатика

Управлінська діагностика та системний аналіз діяльності підприємства

Економіка торгівлі

Бази даних та інформаційні системи

Web-програмування та Web-дизайн

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Економетрика

Економіка бізнесу

Економіка менеджменту

Моделювання інноваційних процесів

Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних

Основи економіки та діагностики економіки

Системний аналіз

Статистика

Статистика і прикладна статистика

Сучасні інформаційні методи та методики в маркетингу

Теорія економічного аналізу

Управлінська діагностика та системний аналіз діяльності підприємства

Управління проєктами (інформаційна підтримка в сфері публічних закупівель)

Управління ризиками в маркетингу

          

Архів