кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Іноземна мова

Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу

Право (Трудове право, Господарське право)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основи лідерства

Вища та прикладна математика

Вища та прикладна математика II

Глобальне бізнес-середовище

Економічна теорія

Cучасні інформаційні та комунікаційні технології

Бази даних та сховища даних

Бізнес-аналіз діяльності підприємства

Бізнес-економіка

Вступ до програмування: Алгоритмізація

Економетрика

Інформаційні системи в економіці

ІТ-бізнес

Комп’ютерні мережі та системне програмування

Логістика

Основи Web-програмування та Web-дизайну

Основи економіки та діагностики економіки

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Основи моделювання в економіці

Прогнозування соціально-економічних процесів

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Проектне навчання "Обробка та візуалізація даних про бізнес-середовище"

Проектне навчання «Розробка програмного забезпечення бізнес-процесів»

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Ризикологія

Системи обробки економічної інформації

Статистика і прикладна статистика

Сучасні мови програмування

Теорія управління системами

Управління проектами інформатизації

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Ділова іноземна мова

Лідерство і керівництво

Економічне управління підприємством

Інформаційний менеджмент

Корпоративні інформаційні системи

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Моделювання системних характеристик в економіці

Прикладна економетрика

Програмування: Java

          

Початковий рівень (молодший бакалавр)

Іноземна мова

Право (Трудове право, Господарське право)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вища та прикладна математика

Вища та прикладна математика II

Глобальне бізнес-середовище

Економічна теорія

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Бази даних та сховища даних

Бізнес-економіка

Вступ до програмування: Алгоритмізація

Основи економіки та діагностики економіки

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Основи моделювання в економіці

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Проектне навчання "Обробка та візуалізація даних про бізнес-середовище"

Статистика і прикладна статистика

Теорія управління системами

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Бізнес-економіка"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Іноземна мова

Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу

Право (Трудове право, Господарське право)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

А-каутинг

Бізнес-аналіз діяльності підприємства

Бізнес-економіка

Бізнес-економіка (поглиблений рівень)

Глобальне бізнес-середовище

Економетрика

Економіка природокористування

Економіка територій і територіальних громад

Електронний бізнес

Інформаційні системи в економіці

Логістика

Організація виробництва та управління бізнес-процесами

Основи економіки та діагностики економіки

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Основи лідерства

Основи моделювання в економіці

Планування і контроль

Прогнозування соціально-економічних процесів

Проектне навчання «Дослідження бізнес-середовища»

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Проектне навчання «Розробка програмного забезпечення бізнес-процесів»

Проектне навчання «Формування інформаційного забезпечення ресурсовикористання»

Ризикологія

Системи обробки економічної інформації

Статистика і прикладна статистика

Стратегія підприємства

Управління проектами інформатизації

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 073б8 "Менеджмент" Освітня програма "Менеджмент інформаційних ресурсів"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Основи лідерства

Право (Трудове право, Господарське право)

Іноземна мова

Історія та культура України

Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу

Практична психологія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Вища та прикладна математика

Економічна теорія

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Бази даних та сховища даних

Ділові комунікації і комунікативний менеджмент

Економіка інформатизації

Економіка менеджменту

Інформаційна безпека

Інформаційні системи та АСУ

ІТ-бізнес

Метрологія, стандартизація, сертифікація в проектуванні інформаційних систем

Моделювання та прогнозування в менеджменті

Моделювання та реінжиніринг бізнес-моделей та бізнес-процесів

Організаційна поведінка

Основи Web-програмування та Web-дизайну

Основи менеджменту

Проектне навчання «Впровадження інформаційної системи»

Проектне навчання «Проведення інформаційної діагностики ІТ-бізнесу»

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Сучасні мови програмування

Теорія і практика прийняття управлінських рішень

Управління інформаційними ресурсами підприємства

Управління ІТ-підрозділом

Управління проектами інформатизації

Фінансовий менеджмент

          

Архів