кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Excel для бізнесу

Бази даних та сховища даних

Бізнес-аналіз діяльності підприємства

Бізнес-аналітика: Бази даних та сховища даних (+SQL)

Бізнес аналітика: обробка та аналіз великих даних

Бізнес-економіка

Вступ до програмування: Алгоритмізація

Вступ до програмування: Алгоритмізація (С++)

Глобальне бізнес-середовище

Економетрика

Економіка менеджменту

Економіка програмного забезпечення

Економічна безпека підприємства

Економічна кібернетика

Інформаційні системи в економіці

ІТ-бізнес

Комп’ютерна графіка

Логістика

Моделі економічної динаміки

Моделювання бізнес-процесів

Моделювання і прогнозування економіки бізнесу

Моделювання економіки

Об'єктно-орієнтоване програмування (С++)

Операційні системи та комп’ютерні мережі

Основи Web-програмування та Web-дизайну

Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних

Основи економіки та діагностики економіки

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Основи моделювання в економіці

Прогнозування соціально-економічних процесів

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Проектне навчання «Формування інформаційного забезпечення ресурсовикористання»

Ризикологія

Системи обробки економічної інформації

Статистика і прикладна статистика

Стратегія підприємства

Статистика і прикладна статистика

Сучасні мови програмування (Python)

Теорія управління системами

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

Управління проектами інформатизації

Системи прийняття рішень

Виробнича практика

Атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Економічне управління підприємством

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Інформаційний менеджмент

Корпоративні інформаційні системи

Логістичний менеджмент

Математичні методи і моделі ринкової економіки

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Моделювання системних характеристик в економіці

Прикладна економетрика

Прогнозування соціально-економічних процесів

Програмування

Системний аналіз в економіці

Стохастичні моделі в управлінні

Стратегічне планування розвитку територій і громад

Курсова робота зі спеціальності

Виробнича практика

Переддипломна практика

          

Початковий рівень (молодший бакалавр)

Excel для бізнесу

Вступ до програмування: Алгоритмізація (С++)

Об'єктно-орієнтоване програмування (С++)

Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних

Основи економіки та діагностики економіки

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Статистика і прикладна статистика

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Бізнес-економіка"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Excel для бізнесу

Бізнес-аналіз діяльності підприємства

Бізнес аналітика: обробка та аналіз великих даних

Бізнес-економіка

Бізнес-економіка (поглиблений рівень)

Глобальне бізнес-середовище

Економетрика

Економіка бізнесу

Економіка природокористування

Економіка територій

Економічна безпека підприємства

Економічна інформатика

Економічна кібернетика

Комп’ютерна графіка

Логістика

Моделювання бізнес-процесів

Моделювання економіки

Моделювання і прогнозування економіки бізнесу

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних

Основи економіки та діагностики економіки

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Основи моделювання в економіці

Планування та контроль на підприємстві

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Проектне навчання «Формування інформаційного забезпечення ресурсовикористання»

Статистика і прикладна статистика

Стратегія підприємства

Управління проектами інформатизації

Атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економіка підприємства"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Бізнес-аналіз діяльності підприємства

Бізнес-економіка

Бізнес-економіка (поглиблений рівень)

Глобальне бізнес середовище

Ціноутворення

Економетрика

Економіка бізнесу

Економіка підприємств торгівлі

Економіка і організація агропромислових формувань

Економіка промислового підприємства

Економіка територій і територіальних громад

Економічна безпека підприємства

Інформаційні системи в економіці

Планування та контроль на підприємстві

Конкурентоспроможність підприємства

Логістика

Математичні методи і моделі ринкової економіки

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Організація виробництва та управління бізнес-процесами

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Прогнозування соціально-економічних процесів

Ризикологія

Стратегія підприємства

Управління проектами

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Економічне управління підприємством

Економіка підприємства

Інтелектуальний бізнес

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Інформаційний менеджмент

Конкурентоспроможність підприємства

Логістичний менеджмент

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Планування та контроль на підприємстві

Прикладна економетрика

Прикладна статистика

Прогнозування соціально-економічних процесів

Стохастичні моделі в управлінні

Стратегічне планування розвитку територій і громад

Системний аналіз в економіці

Сучасні інтернет-технології

Управління проектами

Управління проектною командою

Курсова робота зі спеціальності

Переддипломна практика

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" ступеня вищої освіти Доктор філософії

Економічне управління підприємством

Навчально-методичне забезпечення для інших спеціальностей

          

Біоінформатика

Економіка торгівлі

Бази даних та інформаційні системи

Web-програмування та Web-дизайн

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Економетрика

Економіка бізнесу

Економіка менеджменту

Економіка підприємства

Економічна безпека підприємства

Логістичний менеджмент

Моделі і технології фінансово-економічних процесів

Моделювання інноваційних процесів

Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних

Основи економіки та діагностики економіки

Проджект-менеджмент

Системний аналіз

Статистика

Статистика і прикладна статистика

Сучасні інформаційні методи та методики в маркетингу

Теорія економічного аналізу

Управлінська діагностика та системний аналіз діяльності підприємства

Управління проєктами (інформаційна підтримка в сфері публічних закупівель)

Управління ризиками в маркетингу

Управління ризиками в маркетингу

          

Архів