кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для вступників
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Міжнародний центр
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Студентський Науковий Вісник з Економічної Кібернетики

           

 1. Комплексна оцінка ризику інвестора при виборі інвестиційних проектів

Божинський Є.С.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Роскладка А.А.)

 1. Планування стратегії дій підприємства в умовах ринкової конкуренції

Варченко О.С.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Роскладка О.В.)

 1. Використання динамічного програмування для вирішення проблеми розподілу капіталовкладень

Гришко Є.І.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Ємець Є.М.)

 1. Статистичні методи оцінки платоспроможності клієнтів банку

Дем’яненко О.С.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Роскладка О.В.)

 1. Розробка інтелектуальної системи зі зворотним ланцюжком міркувань

Кириченко Ю.С.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Роскладка О.В.)

 1. Синергетика в економіці та принципи синергетичного управління

Дмитренко Ю.В.
(керівник – к.е.н., доцент, Негребецька Л.А.)

 1. Методи математичного моделювання у прогнозуванні збуту продукції підприємства

Ігнатієва Ж.М.
(керівник – асистент Кузьменко О.К.)

 1. Планування діяльності підприємства в умовах конкуренції

Козелько М.М.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Ємець Є.М.)

 1. Статистичний аналіз трудових ресурсів банку на основі варіабельності процесів

Р. Ю. Кузнецов
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Роскладка А.А.)

 1. Аналіз методів оцінки ефективності рекламної діяльності фірми

Курилко М.О.
(керівник – доц., к.е.н. Негребецька Л.А.)

 1. Роль оперативного управління в умовах мінливості зовнішнього середовища господарювання

Лічман М.В.
(керівник – д.е.н., професор, Рогоза М.Є.)

 1. Управління якістю підготовки фахівців на базі логіко – інформаційної системи

Луговий В.В.
(керівник – д.е.н., професор, Рогоза М.Є.)

 1. Дослідження ефективності управління процесами ВНЗ засобами імітаційного моделювання

Підлісна М.М.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Роскладка А.А.)

 1. Моделювання діяльності кредитного відділу банку

Присяжний С.Ю.
(керівник – к.т.н., доцент, Козир О.О.)

 1. Використання математичних та економічних аспектів у медіа плануванні

Хмура А.В.
(керівник – доц., к.е.н. Негребецька Л.А.)

 1. Теоретичні аспекти діяльності банківських установ в Україні

Шондолі І. М.
(керівник – к.е.н., доцент Вергал К.Ю.)

 1. Рекламна діяльність комерційного банку

Ялов І. Г.
(керівник – к.т.н., доцент, Козир О.О.)