кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

          

Моніторинг результатів анкетування

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» освітніх програм «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Бізнес-економіка» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у I семестрі 2022-2023 н.р.  

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» освітньої програми «Економіка» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у II семестрі 2021-2022 н.р. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» (магістр) щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у II семестрі 2021-2022 н.р. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» (бакалавр) щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у II семестрі 2021-2022 н.р. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка»  освітньої програми «Бізнес-економіка» (бакалавр) щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у II семестрі 2021-2022 н.р. (2-3 курси) 

          

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Шановні студенти! Ви є повноправними учасниками освітнього процесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Викладачам кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, зокрема гарантам освітніх програм, важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів. Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати такі навчальні плани підготовки, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесність і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців.

Анкета_ОП “Економіка” мол бакалавр: 
https://forms.gle/TVzDrZQ6BJmqmwsu6 

Анкета_ОП “Економічна кібернетика” бакалавр: 
https://forms.gle/ygv5CLVCA2d2UdHd7 

Анкета_ОП “Бізнес-економіка” бакалавр: 
https://forms.gle/2hKBQx2pDD6ESXAm7 

Анкета_ОП “ЕК” магістр: 
https://forms.gle/yuNUzKk4mGhubSNr7

Анкета_ОП “ЕП” магістр: 
https://forms.gle/XMChRG2q6Tj5hUu19 

          

Громадське обговорення освітніх програм спеціальності
051 «Економіка»

Шановні  студенти спеціальності "Економіка", шановні випускники, викладачі та фахівці-практики з економіки! Кафедра Економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем запрошує вас долучитися до опитування стосовно структури та наповнення освітньо-професійної програми зі спеціальності "Економіка" за рівнями здобуття освіти молодший бакалавр, бакалавр та магістр. Ваша думка дуже важлива, оскільки вона надасть нам змогу сформувати унікальні навчальні плани та підготувати висококонкурентних фахівців з економіки.

Освітньо-професійна програма «Економіка» за рівнем молодший бакалавр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Економіка» за рівнем молодший бакалавр:

Анкета ОПП Економіка (молодший бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» за рівнем бакалавр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» за рівнем бакалавр:

Анкета ОПП Економічна кібернетика  (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» за рівнем магістр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» за рівнем магістр:

Анкета ОПП Економічна кібернетика (магістр)

Освітньо-професійна програма «Бізнес-економіка» за рівнем бакалавр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» за рівнем бакалавр:

Анкета ОПП Бізнес-економіка (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» за рівнем магістр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» за рівнем магістр:

Анкета ОПП Економіка підприємства (магістр)

          

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальностей «Економіки» та «Менеджмент у І семестрі 2021-2022 н. р. щодо якості навчання та  освітніх програм

Студенти  спеціальностей «Економіка» та «Менеджмент» висловили свою думку стосовно якості освітньої програми і навчання в цілому

У період з 28 жовтня по 21 листопада 2021 року для студентів 1-4 курсів було проведено анонімне анкетування студентів спеціальності 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» (ОП «МІР») денної форми навчання щодо оцінювання якості освітніх програм: «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Бізнес-економіка», «Цифрова економіка», «Менеджмент інформаційних ресурсів» (анкета додається). У опитуванні взяли участь:

студенти першого курсу (початковий рівень (молодший бакалавр) академічна група Е Е мб 1; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – МЕН МІР б – 11, Е ЕК б - 11, Е БіЕК б – 11; другий (магістерський) рівень вищої освіти – Е ЕК м-11);

студенти другого курсу (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти академічні групи Е ЕК б -21, Е БіЕк б -11, МЕН МІР б – 11; другий (магістерський) рівень вищої освіти – Е ЕК м-21);

 • студенти третього курсу (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти академічні групи Е ЕК б-31, МЕН МІР б - 31);
 • студенти четвертого курсу (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти академічна група Е ЕК б-41, Е ЕП б -41).

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися задоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, відвідуваності навчальних занять, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою тощо.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета

Результати опитування:

Які дисципліни освітньої програми Вам сподобались у 1 семестрі 2021-2022 н.р.?

 • Економічна теорія
 • Бізнес-економіка
 • усі
 • Економіка
 • Теорія управління системами, Бази данних
 • Логістика

Згідно з результатами анкетування, більшість респондентів задоволені навчанням за обраною освітньою програмою.

Результати анкетування були обговорені і схвалені на засіданні кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем  (протокол № 5 від 30.12.2021 р.), вони будуть враховані при покращенні якості освітнього процесу за освітніми програмами «Економічна кібернетика», «Бізнес-економіка», «Економіка підприємства», «Цифрова економіка» та «Менеджмент інформаційних ресурсів». Буде продовжено роботу над причинами часткового задоволення освітнім процесом, а на кураторських годинах, на зустрічах з гарантом буде зроблено акцент на перевагах і можливостях використання ресурсів бібліотеки ПУЕТ і репозитарію, веб-ресурсів для самоосвіти, формуванні індивідуальної освітньої траєкторії при виборі навчальних дисциплін.

          

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
у І семестрі 2021-2022 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Шановні студенти! Ви є повноправними учасниками освітнього процесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, зокрема гарантам освітніх програм, важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів. Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати такі навчальні плани підготовки, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесність і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців.

Анкета: https://forms.gle/wmBdF3vTRGStjkFr8

          

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальностей «Економіки» та «Менеджмент у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості навчання та освітніх програм

Студенти спеціальностей «Економіка» та «Менеджмент» висловили свою думку стосовно якості освітньої програми і навчання в цілому

У період з 29 березня по 11 квітня 2021 року для 1-3 курсів та з 3 травня по 16 травня 2021 року для 4 курсу, було проведено анонімне анкетування студентів спеціальності 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» (ОП «МІР») денної форми навчання щодо оцінювання якості освітніх програм: «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Менеджмент інформаційних ресурсів» (анкета додається). У опитуванні взяли участь:

 1. студенти першого курсу (академічні групи МЕН МІР  б – 11, Е ЕК б - 11, Е БіЕК б – 11; Е ЕК м-11);
 2. студенти другого курсу (академічні групи Е ЕК б -21, МЕН МІР б - 11);
 3. студенти третього курсу (академічні групи Е ЕК б-31, Е ЕК б - 31);
 4. студенти четвертого курсу (академічна група Е ЕК б-41).

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися задоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, відвідуваності навчальних занять, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою тощо.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета (https://forms.gle/E8Ctf3c72hHWgiCN6)

Результати опитування:

Які фахові вибіркові дисципліни хотіли б Ви додатково вивчати?

Програмування
Організаційна поведінка, ІТ- бізнес, проектне навчання, програмування
Інтелектуальний бізнес
Поки що не вирішила
Достатньо
Веб програмування
Не замислювалася над цим
Не знаю
Англійський

Які дисципліни освітньої програми Вам сподобались у 2 семестрі 2020-2021 н.р.?

Інформаційні системи та АСУ , Управління інформаційними ресурсами підприємства
Всі
Інформаційний менеджмент
Основи економіки та діагностика економіки
Проектне навчання
Компютерна графіка
Важко відповісти
Менеджмент
Обробка зображень та мультімедіа
Глобальне бізнес середовище

Згідно з результатами анкетування, більшість респондентів задоволені навчанням за обраною освітньою програмою.

Результати анкетування були обговорені і схвалені на засіданні кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем  (протокол № 13 від 26.05.2021 р.), вони будуть враховані при покращенні якості освітнього процесу за освітніми програмами «Економічна кібернетика», «Бізнес-економіка», «Економіка підприємства» та «Менеджмент інформаційних ресурсів». Буде продовжено роботу над причинами часткового задоволення освітнім процесом, а на кураторських годинах, на зустрічах з гарантом буде зроблено акцент на перевагах і можливостях використання ресурсів бібліотеки ПУЕТ і репозитарію, веб-ресурсів для самоосвіти, формуванні індивідуальної освітньої траєкторії при виборі навчальних дисциплін.

          

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Шановні студенти! Ви є повноправними учасниками освітнього процесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Викладачам кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, зокрема гарантам освітніх програм, важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів. Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати такі навчальні плани підготовки, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесність і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців.

Анкета - https://forms.gle/E8Ctf3c72hHWgiCN6

          

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
у І семестрі 2020-2021 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Шановні студенти! Ви є повноправними учасниками освітнього процесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, зокрема гарантам освітніх програм, важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів. Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати такі навчальні плани підготовки, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесність і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців.

Анкета

          

Увага!
Долучайтеся до обговорення
освітніх програм

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКҐОЛДЕРІВ (СТУДЕНТІВ, ВИПУСКНИКІВ, ВИКЛАДАЧІВ, РОБОТОДАВЦІВ) ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА" У ПУЕТ

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ  ВИЩОЇ ОСВІТИ - БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма 

https://forms.gle/xoKrZViEMkzVsZMUA

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКҐОЛДЕРІВ (СТУДЕНТІВ, ВИПУСКНИКІВ, ВИКЛАДАЧІВ, РОБОТОДАВЦІВ) ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "Бізнес-економіка" У ПУЕТ

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ  ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма 

https://forms.gle/6fi2KtWdGzuBskuC7

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКҐОЛДЕРІВ (СТУДЕНТІВ, ВИПУСКНИКІВ, ВИКЛАДАЧІВ, РОБОТОДАВЦІВ) ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "Менеджмент інформаційних ресурсів" У ПУЕТ

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ  ВИЩОЇ ОСВІТИ - БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма 

https://forms.gle/WroVbo1xfrK61hMi7

          

Анкетування стейкґолдерів

Анкета опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітніми програмами спеціальності 051 «Економіка» та 072 «Менеджмент» (ОП «МІР») першого-четвертого курсу денної форми навчання щодо оцінювання якості освітніх програм: «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Менеджмент інформаційних ресурсів» у ПУЕТ

Перейти

          

Моніторинг результатів анкетування

          

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальностей «Економіки» та «Менеджмент у І семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості навчання та  освітніх програм

Студенти  спеціальностей «Економіка» та «Менеджмент» висловили свою думку стосовно якості освітньої програми і навчання в цілому

У період з 3 грудня по 13 грудня 2020 року було проведено анонімне анкетування студентів спеціальності 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» (ОП «МІР») першого-шостого курсів денної форми навчання щодо оцінювання якості освітніх програм: «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Менеджмент інформаційних ресурсів» (анкета додається). У опитуванні взяли участь:

 • студенти першого курсу (академічні групи МЕН МІР  б – 11, Е ЕК б - 11, Е БіЕК б - 11);
 • студенти другого курсу (академічні групи Е ЕК б -21, МЕН МІР б - 11);
 • студенти третього курсу (академічні групи Е ЕК б-31, Е ЕК б - 31);
 • студенти четвертого курсу (академічна група Е ЕК б-41);
 • студенти п'ятого курсу (академічна група Е ЕК м-11);
 • студенти шостого курсу (академічні групи Е ЕК м-21, Е ЕП м - 21).

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися задоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, відвідуваності навчальних занять, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою тощо.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета

Результати опитування:

Згідно з результатами анкетування, більшість респондентів задоволені навчанням за обраною освітньою програмою.

Результати анкетування були обговорені і схвалені на засіданні кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем  (протокол № 5 від 14.12.2020 р.), вони будуть враховані при покращенні якості освітнього процесу за освітніми програмами «Економічна кібернетика», «Бізнес-економіка», «Економіка підприємства» та «Менеджмент інформаційних ресурсів», зокрема при оновленні освітніх програми освітнього ступеня бакалавра та магістра (у лютому 2021 р.). Також буде продовжуватися робота над причинами частково задоволення освітнім процесом, а на кураторських годинах, на зустрічах з гарантом буде зроблено акцент на перевагах і можливостях використання ресурсів бібліотеки ПУЕТ і репозитарію, веб-ресурсів для самоосвіти. Так як студенти вважають, що найбільш доцільною формою співпраці університету із роботодавцями є тематичні зустрічі із роботодавцями, то у лютому 2021 року заплановано чергову зустріч із потенційними роботодавцями.

          

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми з навчальних дисциплін 2 - семестру поточного навчального року

Докладніше про анкету для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми

8. Які дисципліни освітньої програми Вам сподобались?

 • Статистика,економiка пiдприємства
 • Мікроекономіка
 • Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
 • Психологiя
 • Основи економіки та діагностики економіки
 • Философия
 • Аналіз підприємства
 • Економічна кібернетика
 • Вища та прикладна математика
 • Організаційна поведінка, Проектне навчання, психологія, програмування
 • Практично всі
 • Бізнес-аналітика:база даних та сховище даних(+sql)
 • Вивчення мов програмування
 • Вступ до програмування
 • Економічна кібернетика, Інформаційний бізнес, Інформаційні системи і технології в управлінні, Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
 • Економіка підприємства, Математика, С++/Python

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості освітньої програми

 • Убрать ЗНО в этом году
 • Освіжити матеріали, в дистанційному курсі.
 • Рухатися в тому ж напрямку
 • Більше організованості
 • Все задовольняє
 • Якість освітньої програми на високому рівні
 • Все добре
 • Врегулювати кількість навчальних дисциплін економіки з інформатикою, на мою думку зараз не має чіткої рівноваги між першим і другим. Навіть можна сказати що інформатики в нас повинно бути більше аніж самої економіки.
 • Збільшення навантаження